Ohjeet näytteenottoa varten

Näytteenotto_Messi_01Verinäyte

Ennen verinäytteenottoa eläin tulisi pitää paastolla 8-12 tuntia. Tuona aikana ei siis saa antaa ruokaa, mutta vettä voi antaa.
Joissakin kontrolliverinäytteissä tästä käytännöstä saatetaan poiketa, mutta näihin annetaan ohjeet vastaanotolta kontrolliaikaa varattaessa.

Virtsanäyte

Virtsanäyte voidaan ottaa lemmikiltä joko kotona tai vastaanotolla. Kotona virtsanäyte pyritään ottamaan mahdollisimman puhtaasti eli mm. likaiset karvat on hyvä suihkuttaa / puhdistaa ennen näytteenottoa. Lisäksi tulee välttää roskien joutumista näytteeseen, sillä ne haittaavat tnäytteen tulkintaa ja saattavat jopa estää tutkimisen.
Virtsanäyte otetaan kotona puhtaaseen lasi- tai muoviastiaan esim. puhdas ja kuiva pakasterasia käy hyvin. Koska jotkut lemmikit lopettavat virtsaamisen, kun niiden peräpäätä lähestyy, voi virtsanäytteen keräämisessä käyttää apuvälineenä keittäen desinfioitua kauhaa tms. pitkävartista astiaa, jolloin näyte voidaan ottaa lemmikkiä häiritsemättä.
Näyteastiaan kannattaa laittaa eläimen ja omistajan nimi. Virtsanäyte olisi suotava saada otettua niin, että virtsa olisi ollut rakossa mahdollisimman kauan, mieluiten yli 4 tuntia.
Kissalta virtsanäytteen otto on toisinaan haasteellista. Mikäli kissa ei suostu virtsaamaan suoraan näyteastiaan, voi hiekkalaatikon peittää tuorekelmulla ja ottaa näyte kelmun päältä. Lisäksi voi kokeilla, josko kissa virtsaisi huolellisesti puhdistettuun ja keitetyllä vedellä desinfioituun paljaaseen astiaan, jonka pohjalta näytteen voi kerätä. Vastaanotolta on myös saatavilla erityisiä rakeita kissan virtsanäytteen ottoon.
Lemmikiltä kotona otettu virtsanäyte tulisi pyrkiä tuomaan tutkittavaksi mahdollisimman pian luotettavien tutkimustulosten saamiseksi. Lyhytaikaisesti näytettä voi säilyttää jääkaapissa (< 2 tuntia).
Mikäli virtsanäytteen otto kotona ei onnistu, näyte otetaan vastaanotolla. Lemmikki tulisi pitää virtsaamatta ainakin 4 tuntia ennen toimenpidettä.

Ulostenäyte

Ulostenäytetutkimuksia tehdään satunnaisesti mm. sisäloisten (”matojen”) toteamiseksi sekä joissakin ripulitapauksissa. Luotettava ulostenäytetutkimus edellyttää ulostenäytteiden keräämistä kolmena peräkkäisen päivänä, jolloin jokaisesta lemmikin tuona aikana tekemästä ulosteesta otetaan näyte esimerkiksi muovipurkkiin / pussiin. Näytteet säilytetään jääkaapissa.